• 0
Natural landscapes from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Biosférická rezervace UNESCO Hornolužický kraj vřesovišť a rybníků - rybníky pro chov kaprů uprostřed vřesovišť

Biosférická rezervace UNESCO Hornolužický kraj vřesovišť a rybníků - rybníky pro chov kaprů uprostřed vřesovišť

Biosférická rezervace UNESCO Hornolužický kraj vřesovišť a rybníků je jediná biosférická rezervace v Sasku a zároveň jedna z největších rybníkářských oblastí v Německu.

Hornolužický kraj vřesovišť a rybníků se nachází uprostřed staré kulturní krajiny ve východní části svobodného státu Saska mezi hornolužickými nivami na jihu a uhelnou pánví na severu. Zahrnuje celkem přes 350 rybníků, které leží mezi dunovými lesy, vlhkými loukami, málo úrodnými poli, říčními nivami a vřesovišti. Biosférická rezervace nabízí mimořádně bohatou škálu životních prostorů pro vzácné rostliny a zvířata.

Daří se tu mnohým ohroženým živočišným druhům, například vydře říční, čápu bílému nebo orlu mořskému. Vřesovišti a krajem rybníků vede síť cyklistických a turistických stezek, na nichž můžete poznávat krásy místní krajiny a vesnic. Biosférickou rezervací procházejí také dálkové trasy, např. sprévská cyklostezka nebo žabí cyklostezka (Froschradweg). Orlí cyklostezka (Seeadlerradweg) vede nádhernou krajinou kolem rybníků a návštěvníkům ukazuje všechny krásy biosférické atrakce včetně těch, kterých by si možná ani nevšimli. Inspiraci k bližšímu poznání regionu můžete získat také na farmářských trzích, které se konají dvakrát ročně a na nichž je nabízeno kvalitní a čerstvé zboží s jistým původem přímo od výrobců. O zábavu se postará nabídka vybraných kulturních akcí, například vystoupení srbských lidových souborů, které návštěvníkům zprostředkovávají srbské umění a kulturu.

Discover your favourite spot