• 0
Natural landscapes from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Národní park Údolí Dolní Odry - nejkrásnější lužní kraj v Německu

Národní park Údolí Dolní Odry - nejkrásnější lužní kraj v Německu

Národní park Údolí Dolní Odry je první lužní národní park v Německu. Rozprostírá se na německém a polském břehu Odry. Návštěvníci tu mohou na 60 km lužních lesů obdivovat působivé svahy podél toku řeky a kvetoucí suché travnaté plochy.

Národní park Údolí Dolní Odry leží v severovýchodní spolkové zemiBraniborskoa je domovem mnoha živočišných druhů. Vedle zvláštních a chráněných druhů ptáků jako orla mořského, čápa černého nebo rákosníka ostřicového tu můžete při práci pozorovat především vzácného bobra, jak si staví hráze. Bohatou faunu doplňuje přes 40 druhů ryb a na 50 různých druhů savců.

Vzhledem ke svému mimořádnému významu jako místa odpočinku a přezimování mnoha ptačích druhů je národní park každoročně velkou atrakcí. Naprosto mimořádným zážitkem je přílet více než 13 000 jeřábů na místa v údolí Odry, kde přenocují.

Vedle těchto jedinečných přírodních zážitků a zvířecích podívaných nabízí národní park návštěvníkům celou řadu dalších atrakcí, například středověké hradní věže ve Stolpe, historické stodoly na tabák u Friedrichsthalu, zámek u Zitzenu, středověké městské opevnění a kostel sv. Štěpána v Gratsu a pozdně gotické kostely v Criewenu.

Zážitkem uprostřed nádherné přírody jsou také projížďky lodí údolím Dolní Odry nebo každý týden pořádané výlety na kolech a pěší túry přírodní krajinou podél řeky.

Discover your favourite spot