• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Bourtanger Moor-Bargerveen Nature Park, moorland expedition

Mezinárodní přírodní park Bourtanger Moor-Bargerveen: rašeliniště bez hranic

Tento přírodní park se rozprostírá mezi okresy Emsland a Bentheim na německé straně a nizozemskou provincií Drenthe. Poznejte jedinečnost ekologického systému rašeliniště v kdysi největším souvislém rašeliništi Evropy.

Přírodní park Moor představuje výjimečně pestrou krajinnou mozaiku tvořenou okrově a vřesově zbarvenými písečnými plochami a slatinami, modrozelenými rašeliništi přecházejícími dohněda v místech, kde se rašelina těží, svěže zelenými loukami a zlatavými obilnými poli – je to opravdu mimořádný kus přírody slibující neopakovatelné zážitky. Je to nejen biotop obývaný živočišnými a rostlinnými druhy, jimž hrozí vyhynutí, ale také rekreační oblast pro milovníky přírody a místo, kde mohou nadšenci znovu objevovat přírodní a kulturní poklady.

Území mezinárodního přírodního parku zasahuje až do Nizozemska. Příroda ani kulturně-historické poklady zkrátka neznají žádné hranice. Členové národního parku se od jeho založení v roce 2006 společně zasazují za dlouhodobě udržitelný rozvoj území a efektivní využívání jeho potenciálu. Na celkové ploše 140 km² nabízí přírodní park návštěvníkům po obou stranách hranice se sítí vynikajících turistických a cyklistických stezek mnoho příležitostí k odpočinku a načerpání energie z přírody.

Přírodní park můžete objevovat po vyznačených trasách různě, ať už autem, na kole, nebo pěšky. Široké rovné trasy jsou vhodné i pro méně zkušené turisty a cyklisty. Vedle značených turistických a cyklistických stezek a tras pro auta křižují území přírodního parku také naučné a zážitkové stezky, které téma rašeliniště pojímají interaktivně. Celá rodina se tu může vydat na objevnou výpravu a dozvědět se něco zajímavého.

Discover your favourite spot