• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní park Frankenwald – historické hrady a začarovaná údolí

Přírodní park Frankenwald – historické hrady a začarovaná údolí

V horní části Bavorska, na zelené hranici s Durynskem, se nachází přírodní park Frankenwald. Středohoří s vrcholky nabízejícími výhled daleko do krajiny, pestrými lučními údolími a impozantními hrady.

Frankenwald je velké souvislé zalesněné území protkané druhově bohatými lučními údolími a hřebeny výšin. S kulturní krajinou, která se utvářela po dlouhá staletí, se můžete seznamovat při návštěvě bájných hradů, ale poznat ji můžete také během jízdy na voru. Přírodním parkem vede dokonale značená síť turistických stezek. Informativní trasy nabízejí mnoho jedinečných zážitků při poznávání krajiny středohoří. Jako cíl si můžete zvolit třeba historické centrum města Kronachu s jeho rozlehlým opevněním nebo zříceninu hradu v Lichtenbergu, která se nachází na jednom z horských hřebenů, a nezapomeňte ani na kulinářské zážitky. Cyklotrasy pro turistická a horská kola vás po krátkém stoupání zavedou k nádherným sjezdům, například podél Zeleného pásma, chráněné krajinné oblasti v bývalém vnitroněmeckém hraničním pásmu. Podél historické horské stezky Rennsteig se můžete seznámit s výrobky místních tradičních řemesel a umění, a získat tak představu o průmyslové výrobě a kulturním zázemí regionu. Vyhlášenou atrakcí je Německé muzeum parních lokomotiv s naučnou stezkou podél železniční trati Schiefe Ebene. V přírodním parku Frankenwald se mohou návštěvníci těšit na poklidnou krajinu s útulnými vesničkami a městečky.

Discover your favourite spot