• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní park Franské Švýcarsko – zážitek z okouzlující přírody

Přírodní park Franské Švýcarsko – zážitek z okouzlující přírody

S plochou přes 2 300 čtverečních kilometrů je přírodní park Franské Švýcarsko – Veldensteinský les, oceněný pečetí kvality, jedním z největších v celém Německu. Nachází se na trojmezí mezi Bamberkem, Bayreuthem a Norimberkem.

Přírodní park Franské Švýcarsko zahrnuje přírodní krajinu severní části pohoří Franská Alba s cyklotrasou Mainradweg a poutní bazilikou Čtrnácti svatých pomocníků (Vierzehnheiligen) na severu až po údolí řeky Pegnitz na jihu. Centrem je výletní a rekreační region Franské Švýcarsko bohatý na tradice.

Charakter tohoto romantického středohoří vznikal v období bílé jury a tvoří ho vápencové skály, krasové prameny, údolí zařezávající se hluboko do krajiny a jeskyně s mohutnými krápníkovými útvary. Region nabízí pozoruhodnou floru a faunu. Roste tu například na 40 druhů orchidejí a při troše štěstí mohou návštěvníci spatřit i vzácné dravce, kteří mají ve strmých stěnách skalních útesů ideální podmínky k hnízdění.

V roce 2013 bylo vybudováno nové informační centrum, v němž návštěvníci získají na ploše kolem 175 metrů čtverečních podrobné informace o této pestré krajině. Turisté, horolezci a všichni ostatní velcí i malí objevitelé se tu mohou dozvědět zajímavosti o typických regionálních druzích rostlin a zvířat, o geologii, jeskyních a o prázdninové a výletní hradní stezce Burgenstraße v přírodním parku a samozřejmě i o typicky franských zvycích. Přírodní park je zároveň i místem s největším počtem skalních útvarů a jeskyň v celém Německu mimo Alp. Krasová krajina Kuppenalb s dolomitovými skálami a bizarními skalními jehlami je v Evropě jedinečná.

Discover your favourite spot