• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní park Ostrov Usedom – zelený ostrov u pobřeží

Přírodní park Ostrov Usedom – zelený ostrov u pobřeží

V tomto národním parku se střídají slavné přímořské lázně na širokých písečných plážích, impozantní strmé břehy, jezera obklopená horskými hřebeny, bažinaté nížiny, pláže a písečné duny.

Kdo by očekával, že bude i tento ostrov v Baltském moři plochý, bude při vyjížďce na kole východní částí ostrova překvapen. Masy hlíny, které sem byly v době ledové zaneseny, se tu vrší až do výšky 70 metrů. Tato tzv. koncová moréna obklopuje 7 větších jezer, z nichž největší je Gothensee o rozloze přibl. 550 hektarů. Daří se tu hlavně bukovým lesům, kolem jezer často rostou olše. Nachází se tu pět ze 14 přírodních rezervací zahrnutých do národního parku. Na jižním okraji tzv. Usedomského Švýcarska můžete objevit také největší slatinné rašeliniště. Jako bojová linie se na rozmezí mezi kopcovitou krajinou a Baltským mořem line přibližně 10 km dlouhé strmé pobřeží s proslulými baltskými lázněmi. Úplně jiný obrázek skýtá sever ostrova. Velkoplošné písečné naplaveniny tu daly vzniknout rovinaté krajině, která vybízí k procházkám kolem bažinatých proláklin a po rozlehlých písečných dunách. Tady roste spíše borovice. Stranou pobřeží směrem na moře objeví zvídaví návštěvníci typickou krajinu mělkých zátok s impozantními strmými břehy, tichými zálivy tvořící zátoku Achterwasser nebo po staletí přetrvávajícími zemědělskými a rybářskými vesničkami. Dlouhé kilometry pobřeží podél průlivu Peenestrom, který odděluje ostrov od pevniny a tím i od části národního parku, jsou porostlé rákosím, které nabízí místo pro odchov mláďat, obživu i odpočinek mnoha druhům ryb a ptáků. Usedom, česky Uznojem, patří k 30 regionům s největší biologickou různorodostí v Německu.

Discover your favourite spot