Kassel, orangery in Karlsaue Park
Kassel, orangery in Karlsaue Park ©DZT (Mader, Fritz)

Kassel: pohádky bratří Grimmů a moderní umění

Kassel. Město, které si svou výstavou documenta, svého druhu nejvýznamnější a nejtradičnější na celém světě, získalo renomé těžiště současného umění. Kassel je však i mimo rámec výstavy documenta jednou z prvních adres v oblasti umění v celé Evropě. Zámek Wilhelmshöhe přechovává mimo jiné jednu z největších a nejdůležitějších sbírek Rembrandta a slavnou antickou sochu Kasselského Apollóna. Již z dálky je vidět dominanta Kasselu, Herkules,důstojně trůnící nad městem.

Šarm 50. let a atmosféra centra města

Město není v dnešní podobě ani tolik výsledkem rekonstrukce po válce, jako spíše nové výstavby na staré půdě; východiskem projektu bylo totiž radikální skoncování s dědictvím minulosti. Přesto je Kassel dnes na řadu zdařilých ukázek architektury 50. let veskrze pyšný, jako např. na komplex Treppenstraße, který je již dlouho památkově chráněný. V posledních desetiletích se přesto opět pilně pracovalo na obnově a zvýšení atraktivity centra, které nyní zdobí i moderní novostavby, umění na veřejných prostranstvích a nekonvenčně transformované plácky a náměstí. Centrum sestává z vlastního jádra města, které se rozpíná až k „Pěkné vyhlídce“, odkud se nabízí krásný pohled na rozlehlý park Karlových lužin, dále pak do něj počítáme menší obytnou a obchodní čtvrť s náměstím Entenanger a krytou tržnicí, a konečně městský obvod od Vinice, Weinbergu, až po dnešní Kulturní nádraží.

První německé divadlo a Goethův slon

V rozvoji města sehrály důležitou roli Spolková zahradní výstava z roku 1955, výstava „documenta“, pořádaná poprvé v témže roce, a konečně univerzita Kassel, založená v roce 1970 původně jako všeobecná vysoká škola: to vše znamenalo nové obyvatele, nové hosty a nové cílové skupiny. Kassel se však také může pochlubit jednou z nejdelších divadelních tradic v celém Německu: v roce 1605 zde bylo postaveno vůbec první německé kamenné divadlo, dnešní Státní divadlo Kassel. Město se pyšní také mnohými dalšími scénami s prvotřídními hereckými soubory a inovačními programy. Všechnu čest městu dělá – vedle stálice, zámku Wilhelmshöhe, – i nabídka muzeí: v Nové galerii jsou k vidění ukázky umění z posledních dvou století, v Muzeu přírodních věd pak slavný Goethův slon. V Astronomicko-fyzikálním kabinetu, sbírce vědeckých měřicích přístrojů zemského knížete, budete pro změnu žasnout nad netušenými jevy a poznatky z oblasti astronomie, chronometrie, geodézie, fyziky a matematiky. Kromě toho se Kassel Muzeem bratří Grimmů sklání před památkou dvou přeslavných jazykovědců a pohádkářů, kteří zde strávili 30 let života.

documenta. Světová výstava moderního umění

Výstavu documenta lze charakterizovat takřka symbiózou skandálnosti a triumfálnosti, protestu a nadšení, provokace a experimentu. Documenta představuje nejdůležitější pravidelnou výstavu současného umění na světě, zrcadlo společnosti a výkladní skříň globálního uměleckého dění. Původně se konala ve čtyřletých turnusech, dnes jednou za pět let, a trvá 100 dní. Poprvé se brány documenta otevřely v roce 1955. Cílem výstavy bylo přiblížit německému publiku práce umělců, kteří byli do roku 1945 pranýřováni jakožto „dekadentní“ a tabuizováni. Projekt se zrodil z iniciativy Arnolda Bodeho, kasselského umělce a designéra, který usiloval o poválečnou obrodu.

Dějištěm výstavy je od premiéry v roce 1955 Fridericianum, kterému od roku 1992, 9. ročníku documenta, sekunduje Dům documenta. Své prostory dávají po dobu výstavy k dispozici i další muzea. Stabilní součástí documenta jsou vedle interiérových instalací i umělecké expozice pod širým nebem. Některá z nejimpozantnějších vystavených venkovních děl se stala pevnou součástí obrazu města, jako například projekt 7000 dubů Josepha Beuyse, socha Ocelového rámu rakouského kolektivu Haus-Rucker-Co, Claes Oldenburgův Obří krumpáč trčící z břehu řeky Fulda nebo Man Walking to the Sky, instalace Jonathana Borofskyho z roku 1992 ku příležitosti documenta 9. Velkolepé umění – každé samo o sobě dalším dobrým argumentem pro návštěvu Kasselu. Ostatně: documenta 13 začíná 9. června 2012.

Highlights
Highlights

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: