Krása moci: Lübeck

Lübeck, město založené v roce 1143 jako vůbec první „městské sídlo západní kultury na baltském pobřeží“, královna hanzy a zářný vzor celé velké rodiny dalších hanzovních měst v Pobaltí. Kouzelnému obrazu města dodnes dominují středověké ladění a kulturně historické památky, které připomínají slavnou minulost tohoto dříve svobodného říšského a hanzovního města.

Maják svobody a centrum světového obchodu

Lübeck: toto jméno bylo po staletí spojováno se svobodou, právem a blahobytem. Lübecké právo, svého času velmi pokrokové propojení základních pozemních a námořních práv, se stalo inspirací k založení dalších více než 100 měst v Pobaltí – předpoklad grandiózního přerodu hanzy ve svého času největší obchodní velmoc. Jejím nesporným centrem byl právě Lübeck, jedna z nejskvostnějších ranných metropolí světového obchodu. Vodou obklíčené staré město se sedmi věžemi pěti hlavních kostelů nabízí 1000letou, stále živou historii a je co by Světové dědictví UNESCOv památkové péči. Po právu: bohatá substance stavebních památek z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu, uličky a pěšiny, kostely a kláštery, měšťanské domy a městská opevnění představují jedinečně harmonický celek. Mezi nejdůležitější stavby patří komplex kolem radnice, hradní klášter, Koberg – kompletně dochovaná čtvrť z pozdního 13. století – s kostelem Sv. Jakuba, špitálem Ducha svatého a zástavbou mezi Glockengießerstraße a Aegidienstraße, čtvrť se ctihodnými patricijskými domy mezi kostelem Sv. Petra a chrámem, Holštýnská brána a solné špejchary po levém břehu řeky Trave.

Druhá tvář města a tři nositelé Nobelovy ceny

Procházka středověkým Lübeckem je jedinečným zážitkem – o to více, vezmeme-li v úvahu, že město má co nabídnout i z novověkého období: jak den usíná, začíná se probouzet život v početných hospůdkách, restauracích, barech, klubech a diskotékách: Lübeck se promění v čipernou trendovou scénu, ve které nejeden běžně spíše střízlivě introvertní obyvatel hanzovního města objeví spontánnější stránku své osobnosti. Možná i Günter Grass, vedle Thomase Manna a Willyho Brandta jeden ze tří nositelů Nobelovy ceny, jejichž jména se k Lübecku vážou. Ve Fóru pro literaturu a výtvarné umění, nazývaném jednodušeji také Dům Güntera Grasse, přibližuje stálá výstava výtvarné umění tohoto slavného spisovatele a úzkou vazbu mezi jeho literárními a uměleckými počiny. Tématem doprovodných výstav jsou pak vedle Grassova díla z oblasti výtvarného umění, literatury a hudby také další osobnosti „dvojího nadání“ a jejich tvorba. U domu je i parčík s travnatými plastikami, archív, knihovna a prodejna.

Nejhezčí přírůstek Lübecku a lahodná sladkost

Travemünde: bez svého „přívěsku“ by Lübeck na pomyslnou královskou korunu hanzy asi nikdy nedosáhl. Volný přístup k moři byl totiž pro tak zámožné obchodní město životně důležitý, a proto již v roce 1329 stejnojmennou rybářskou osadu za 1 060 feniků prostě koupilo. A že to byla dobrá koupě, potvrdí každý, kdo si do tohoto pěkného přístavního městečka zajede. Koupit se vyplatí ostatně i Lübecký marcipán. Jeho základní surovinou jsou mandle, které se do Lübecku dovážejí prý již od 13. století, a jelikož se jednalo o vzácnou cukrovinku, přisuzovaly se marcipánu tenkrát léčivé účinky. A proto se o jeho výrobu starali v 16. století výlučně lékárníci. Brzy však tato lahůdka zachutnala i šlechtě – a tak se marcipán stal oblíbeným zákuskem knížecích tabulí. Prostému lidu se o této pochoutce mohlo povětšinou jen zdát – ale tyhle doby jsou naštěstí dávno pryč.

Highlights
Highlights

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: