Biosférická rezervace UNESCO Schorfheide-Chorin - země jeřábů s dálným obzorem

Když před 10 000 až 15 000 lety roztály ledovce z poslední doby ledové, zanechaly po sobě bohatě členěnou krajinu, která dnes slouží jako učebnice doby ledové.

Tichý, řídce osídlený kraj, střídání rozlehlých lesů s doširoka otevřenou krajinou, ale také velké množství různých struktur na velmi malém prostoru tvoří základ pro rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Mimořádné bohatství vodních toků dalo vzniknout životnímu prostoru pro mnoho druhů, které jsou v Německu vzácné. Bobři a vydry říční jsou rozšíření po celém chráněném území a z 22 druhů netopýrů žijících v Německu jich bylo v biosférické rezervaci doloženo šestnáct.

V přírodních lesích hnízdí orli mořští, orlovci říční a orli křiklaví. Velký počet vlhkých biotopů, které se v těchto lesích nacházejí, vytváří ideální podmínky pro život čápů černých a jeřábů. A téměř v každé vesnici po celé biosférické rezervaci mají ještě hnízdo čápi bílí.

Krajina biosférické rezervace Schorfheide-Chorin je ale také výsledkem využívání a obhospodařování člověkem, které trvá už stovky let. Biosférická rezervace znamená také kulturní krajinu utvářenou člověkem. V biosférické rezervaci Schorfheide-Chorin jsou patrné jedinečné stopy dějin. Kruhové valy dávných útočištných hradišť a kultovních míst, vesnice, které byly kdysi v majetku statkáře, panská sídla a velkoryse budované hospodářské usedlosti i skromné hrázděné domky v lesních vesničkách. Za symbol cihlové gotiky v severním Německu je považován slavný klášter Chorin. Dalšími pozoruhodnými svědky doby dávno minulé jsou zříceniny hradů Grimnitz a Greiffenberg.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: