Rope Bridge Harz
Rope Bridge Harz ©DZT (Christian Binder)
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

Přírodní a geologický park Harz – kraj divoké romantiky

Přírodní park Harz v nejsevernějším středohoří Německa je jedinečný mimořádnou pestrostí krajiny: mírné svahy, rozlehlé náhorní plošiny s horskými loukami a lesy s romantickými údolími.

Všude po celém Harzu narazíte také na svědectví pohnutých dějin Země a na pozůstatky po těžbě surovin. Například zařízení vodního systému Oberharze Wasserwirtschaft zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO vznikala už od středověku. Rybníky a příkopy jsou přístupné pešky nebo na kole. Dolní část Harzu, Unterharz, tvoří listnaté lesy a údolí řek Ilse, Bode a Selke, o nichž se ve své knize Cesta Harzem zmiňoval už Heinrich Heine. Hrady, zámky a kostely jsou svědky více než tisíciletých pomíjivých dějin osídlování. V přírodním parku se můžete vydat po stopách historie a poznat místní zvyky a tradice. Pro návštěvníky je samozřejmě připravena také bohatá nabídka aktivního vyžití. Jedinečným zážitkem je jízda historickou úzkokolejkou. Se sítí turistických cest o celkové délce asi 8 000 km patří Harz k oblíbeným turistickým regionům. Aby návštěvníci nezabloudili, jsou pro ně připraveny podrobné mapy a speciální tematicky zaměřené turistické trasy. Například v sérii prospektů nazvané „Poznávání přírody na cestě německých císařů a králů“ jsou představovány jednotlivé etapy, po nichž císaři a králové kdysi projížděli Harzem. Interaktivní a poučné jsou speciální nabídky pro rodiny s dětmi, například zážitkové trasy národním parkem ve Stangerode nebo výstava s názvem „Pod bukem se musíš schovat...!“ pořádaná informačním centrem národního parku Harz Natura 2000 na zámku Stolberg. Turisty z blízka i z daleka láká možnost získat turistický průkaz a odznak Harzer Wandernadel. Aby ho získali, musejí sbírat razítka z některého ze 222 oficiálních míst. Ti nejlepší jsou pak jmenováni turistickými císaři Harzu.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: