• 0
Darmstadt: digtere, tænkere, universforskere.

Darmstadt: digtere, tænkere, universforskere.

Hvis der er en by i Tyskland, som man kunne kalde sådan noget som klassens duks, er det Darmstadt. Højtuddannet og belæst, kultiveret, med alsidige interesser og med et velplejet ydre – Darmstadt har i kraft af videnskab, litteratur, kunst og arkitektur udviklet sin helt egen profil, som har gjort byen berømt vidt og bredt.

Grundlæggelsen af kunstnerkolonien Mathildenhöhe for mere end 100 år siden har været med til at give Darmstadt sin særlige status. De smukke huse i jugendstil gør den dag i dag denne musernes høj til noget helt unikt. Efter 1949, efter en årrække, der var præget af sortsyn og bolignød i et næsten fuldstændig ødelagt Darmstadt, lykkedes det at skabe et nyt kulturelt opbrud, der førte til stiftelsen af retningsvisende institutioner og til en systematisk grundlæggelse af en „røgfri industri“: Forlag og grafiske virksomheder findes her i en ellers uset koncentration, internationalt anerkendte institutter for litteratur, kunst og musik og satellitkontrolcentret ESOC er i dag vartegn for byen. Tildelingen af Georg-Büchner-prisen, den vigtigste tyske litteraturpris, Hessisches Landesmuseum med verdens største Beuys-samling, Kunsthalle, Staatstheater, et livligt musik- og kabaretmiljø og mange gallerier giver byen en enestående kulturel atmosfære. Efter 1999 har endnu en stor kulturel institution åbnet sine porte: Centralstation, den fredede, tidligere maskinhal præsenterer teater, litteraturaftener, udstillinger, koncerter og clubbing-arrangementer.

Og ikke nok med det: Blandt seværdighederne hører også det gamle rådhus, Luisenplatz, Schloss am Marktplatz, Ludwigskirche, Pauluskirche, det ottekantede hus og orangeriet, parken Rosenhöhe og det russiske kapel med den romantiske platanlund. Og naturligvis Grube Messel, UNESCO-verdensarv og et vindue til vores planets tidlige historie. Og endelig Waldspirale af den østrigske kunstner Friedensreich Hundertwasser, som her med et af sine sene værker har virkeliggjort sin vision om den nye måde at bo på. Også symposierne „Darmstädter Gespräche“, efter 2005 „Neue Darmstädter Gespräche“ om filosofiske og samfundsmæssige emner i tiden, der er afholdt siden 1950, har også ofte vakt opsigt. Og siden 1951, dengang endnu mellem barakker og ruiner, har man hvert år afholdt Heinerfesten, Darmstadts egen byfest. Den er det bedste bevis på, at indbyggerne i Darmstadt ikke kun fører intelligente samtaler, men også kan feste muntert og løssluppent. Og helst når der er gæster som dig med.

By-highlights

Storhertug Ernst Ludwig von Hessen grundlagde kunstnerkolonien i Darmstadt for at reformere kunst og håndværk.

Det tilhørende museum ligger på Mathildenhöhe i den tidligere atelierbygning, der bl.a. er berømt for sin markante portal, der har form som et omega-tegn. Udstillingen fortæller koloniens historie fra 1899 til 1914 og giver et overblik over de kunstneriske frembringelser i epoken og deres mest betydningsfulde repræsentanter; der vises møbler, boligkomplekser, glas, keramik, tekstiler, guldsmedearbejder, grafik, malerier, skulpturer og arkitekturmodeller.

Bygningskomplekset Waldspirale, der er opført efter tegninger af Friedensreich Hundertwasser, er højdepunktet i Bürgerpark-kvarteret i udkanten af den indre by. Hundertwasser definerede her sin ide om individuelle boliger, der ikke bestemmes af hverdagens normer. Så han tegnede en facade, der ikke følger en matriks, vinduer, der er placeret ret tilfældigt, et tag, som der vokser træer på, og meget andet. Da udendørsanlæggene er offentligt tilgængelige, kan den særlige atmosfære i denne beboelsesejendom også opleves af besøgende, der efterfølgende kan fordøje indtrykkene på cafeen ved siden af med en Wiener Melange eller lignende.

ESOC (European Space Operations Centre) er den europæiske rumorganisation ESA's kontrolcenter i Darmstadt og dermed samtidig Europas port til universet. ESA's opgaver er at udvikle den europæiske rumfart, forske i solsystemet, jordens beskaffenhed og klimaet på jorden og udvikle rumfartsteknik, særligt den ubemandede rumfart. Her kan man rette blikket mod verdensrummet og satellitter, der kredser om jorden, og få et indtryk af rummets uendelighed.

Grube Messel ved Darmstadt er et af naturens skatkamre. Her levede der i tertiærtiden for ca. 50 mio. år siden en mængde dyrearter, som forlængst enten er uddøde eller i dag kun findes i troperne. Olieskiferlagene i den tidligere sø er fulde af hemmeligheder og rummer en enorm rigdom af dyre- og plantefossiler, mange af dem særdeles velbevarede. De giver oplysning om jordens kontinentaldrift og sedimentation, dannelsen af oceanerne og landbroerne mellem de forskellige kontinenter, biosfærens dybde og klimaet og livscyklerne på denne tid. Læs mere

Vis flere