• 0
Carl Bosch Museum

Carl Bosch Museum

De besøgende på dette museum i Heidelberg oplever forskellige facetter af denne store personlighed. Carl Bosch blev berømt som følge af Haber-Bosch-processen til ammoniaksyntese.

Denne opdagelse gjorde kvælstofgødning til et masseprodukt – en revolution for landbruget. Museet viser ikke blot generaldirektøren for BASF og senere I.G. Farbenindustrie, men også privatpersonen, som med sin legendariske samling af biller og sommerfugle, sin lidenskab for astronomi og som medgrundlægger af Heidelbergs zoo høstede stor anerkendelse.

Åbningstider:

Hver dag undtagen torsdag: kl. 10 - 17