• 0
UNESCO-biosfærereservat Schorfheide-Chorin – tranernes land med vide horisonter

UNESCO-biosfærereservat Schorfheide-Chorin – tranernes land med vide horisonter

Da gletscherne fra den sidste istid smeltede for 10.000 til 15.000 år siden, efterlod de et afvekslende landskab, der faktisk er en lærebog i istiden.

Det stille, tyndt befolkede land, skiftet mellem store skove og vidtstrakte, åbne landskaber, men også landskabets rigdom af forskellige strukturer på små områder, udgør grundlaget for en mangfoldighed af dyre- og plantearter. De usædvanligt mange vandløb giver livsbetingelser for mange arter, der er sjældne i Tyskland. Bæver og odder findes i hele det fredede område, og af de 22 flagermusearter, der findes i Tyskland, findes de 16 i biosfærereservatet.

I de naturlige skove yngler havørn, fiskeørn og skrigeørn. Den store mængde af vådområder i disse skovområder er ideelle hjemsteder for sort stork og trane. Og den hvide stork yngler i næsten alle landsbyerne i biosfærereservatet.

Men landskabet i biosfærereservatet Schorfheide-Chorin er også resultatet af menneskenes århundredelange udnyttelse og opdyrkning. Biosfærereservat betyder også et kulturlandskab, der er skabt af mennesket. I biosfærereservat Schorfheide-Chorin har historien sat sig enestående spor. Ringmure fra de tidligere tilflugtsborge og kultsteder, landsbyer ved godser med herskabshuse og storslået anlagte driftsbygninger samt beskedne bindingsværkshuse i skovenes landsbyer. Det berømte kloster Chorin regnes for et skoleeksempel på gotiske teglstenbygninger. Ruinerne efter borgen Grimnitz og Greiffenberg er andre imponerende historiske vidnesbyrd.

Discover your favourite spot