• 0
UNESCO-biosfærereservat Spreewald - hvor skoven spejler sig i vandet

UNESCO-biosfærereservat Spreewald - hvor skoven spejler sig i vandet

100 kilometer sydøst for Berlin ligger der et landskab, der er enestående i Mellemeuropa – Spreewald, et flodeng-landskab, der har været præget af mennesket i århundreder, men som alligevel i stort omfang er naturligt.

Den særlige attraktion ved Spreewald er dets parklignende landskab, der gennemstrømmes af talrige vandløb. Spreewald er et flodeng-landskab, der er præget af mennesket, men som i stort omfang fortsat henligger i naturtilstand. Som følge af århundredernes kultivering er der opstået en mosaik af enge, marker og skove samt et mere end 1000 km langt netværk af vandløb. Den store afveksling i livsbetingelser, der er resultatet heraf, gemmer en righoldig dyre- og planteverden. Her lever fortsat arter, som andre steder er truede eller allerede er udryddet, f.eks. sort stork, odder og bæver. For at bevare dette landskab blev Spreewald erklæret som biosfærereservat i 1990, og i 1991 blev det anerkendt af UNESCO. Spreewald bor også det slaviske folkeslag sorberne/venderne med sine urgamle traditioner og folkedragter. Også landsbyerne i Spreewald er seværdigheder med deres traditionelle blokhuse og bondehaver. Biosfærereservat Spreewald byder de besøgende på en lang række muligheder for at opleve den enestående kultur og natur. Man kan reservere én- og flerdages ture på cykel, kano og med Spreewaldkahn, der indbyder til at opleve landskabet og dets mennesker.

Discover your favourite spot