• 0
A flock of birds over the Wadden Sea

UNESCO biosfäärireservaat Niedersächsisches Wattenmeer – merepõhi sulab kokku horisondiga

Piki Põhjamere rannikut kuni Ida-Friisi saarteni ulatub lai ja lame Niedersächsisches Wattenmeeri biosfäärireservaadi maastik.

Niedersächsisches Wattenmeeri biosfäärireservaat kujutab endast omanäolist, loodetest sõltuvat ökosüsteemi. Tõus ja mõõn loovad maa ja mere vaheldumises liigirikkaid ja eripalgelisi elukeskkondi. Tuhanded linnud, kes "suleliste pilvedena" pakuvad külastajatele imelisi vaatemänge, hangivad padumerealalt ja soolaväljadelt toitu. Liivarahudel liiguvad hülged ja hallhülged. Tammide taga laiub inimeste aastasadadepikkuse töö tulemusel kultuurmaastik, mille saamislugu on tihedalt seotud loodusega kohandumisega. Arvukad künkad, merelt juurdevõidetud maa ja paljud vesiehituslikud süsteemid on piirkonna kultuuripärand ning selle elanike identiteedi oluline osa. Kilomeetrite pikkused tammid, karjamaal rohtu nosivad lambakarjad ja piirituna näiv maastik – padumere omapära saab avastada nii jalgsi kui rattal. Piirkonna eriline looduskogemus padumereretk võib biosfäärireservaadi partnerite juures osutuda eriti nauditavaks.

Discover your favourite spot