©Dresden Marketing GmbH (Dresden Marketing GmbH)
בחר בבקשה...

A golden age at the Green Vault

The Green Vault, the former treasure chamber of the Wettin dynasty of Saxony, covers around 2,000m² of exhibition space.

Every year, it dazzles many thousands of visitors with its glittering collection of exquisitely crafted jewellery and gold. A visit to the Green Vault does require some planning, however, as it only has capacity for 100 people per hour. Tickets are valid for specific time slots only, which means that everyone can admire the exhibits at their leisure without having to fight the crowds.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: