בחר בבקשה...

Birthplace of a genius: Goethe's House

According to Goethe himself, he was born "on the stroke of twelve" on 28 August 1749. Today the Goethe House and Goethe Museum stand on the site of the house in Grosser Hirschgraben where he was born, which has been faithfully restored.

Also open to the public, the writer's study on the second floor is furnished as it was in his time. This is where Goethe wrote 'Götz von Berlichingen', 'Faust' and 'The Sorrows of Young Werther'. The furniture and fittings in the kitchen, living quarters and reception rooms reflect those typical of a middle-class household in the late baroque period.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: