בחר בבקשה...

Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma

A permanent exhibition about the fate of the Sinti and Roma, and the Nazi acts of genocide against this minority, has been on display at the Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma since 1997.

The history and persecution of Sinti and Roma are presented on three floors: from their gradual exclusion and disenfranchisement to their systematic extermination in Nazi-occupied Europe, an unimaginable crime against humanity. An eternal flame commemorates the over 500,000 Sinti and Roma from all over Europe who fell victim to the Holocaust.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: