בחר בבקשה...

For the young and young at heart: Miniaturwelt Wunderland model railway

Within the walls of Hamburg's warehouse district, covering an area of 4,000m², this miniature world is open to visitors 365 days a year.

There are 15,000 metres of tracks, ensuring that the 15,000 HO carriages reach their destination. 5,000 houses and bridges, 250,000 trees and 250,000 individual figures have also been used in the creation of this gigantic set. Almost half a million lights make the model railway look even more realistic and create an impressive atmosphere. The technology used behind the scenes is equally impressive: 60 computers are needed to control the trains.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: