בחר בבקשה...

Healing powers: the German Pharmacy Museum

Since 1957 the Pharmacy Museum has been located in Heidelberg Castle, in one of the most beautiful and important Renaissance buildings in Germany.

It presents the history and advancement of the apothecary trade from ancient times right up to the 20th century and has fascinating collections, rare apothecary workshops and an alchemy laboratory. Visitors can also learn a lot about the healing methods of previous generations that often seem peculiar to us today. In addition to the Italian, Dutch and German faience earthenware, the apothecary jars of German origin are especially interesting.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: