בחר בבקשה...

Renaissance style: the Albrecht Dürer House

The Albrecht Dürer House is one of the most visited sights in the city, offering a fascinating insight into the life of the 16th century German Renaissance artist.

Works such as his 'Young Hare' of 1502, the most famous of his studies from nature, and 'Praying Hands' hang on the wall in many modern-day homes. Inside visitors get to see how this printmaker and painter, who also produced studies on mathematics and art theory, lived and worked. The house gives a vivid picture of what domestic middle-class life was like in Nuremberg during its heyday.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: