• 0

Nieuw onderkomen bij de markgraaf: Erlangen

Het is beslist niet zo dat Erlangen, samen met Neurenberg en Fürth een soort Frankische drielingstad, zich erop zou beroemen qua kunst- en cultuurhistorie gelijke tred te willen houden met de grote metropolen. Op stedenbouwkundig gebied is Erlangen echter iets bijzonders. Het feit dat zich hier, weliswaar lang geleden, hugenoten hebben gevestigd, maakte de stad tot een centrum met een heel eigen cachet en oefent nog steeds een verrijkende invloed uit.

Succesvol asielbeleid: Erlangen en de hugenoten
Een korte blik terug: na de Dertigjarige Oorlog was de stad praktisch onbewoond. De situatie veranderde pas in 1685, toen koning Ludwig XIV het Edict van Nantes herriep, dat de calvinistische hugenoten godsdienstvrijheid garandeerde. Dit leidde ertoe dat duizenden hugenoten op de vlucht sloegen. Markgraaf Christian Ernst wist profijt te trekken uit deze vluchtelingengolf: hij verleende de hugenoten het recht zich in Erlangen te vestigen om de economie weer op gang te brengen. De eerste hugenoten bereikten Erlangen op 17 mei 1686, er volgden daarna nog veel meer vluchtelingen. Het was al snel duidelijk dat Erlangen veel te klein was om iedereen hier te huisvesten – en dat er een nieuw woongebied moest ontstaan. Hiervoor werd het gebied ten zuiden van de oude plaats gekozen, waar opperbouwmeester Johann Moritz Richter een planmatige stad met ideale barokstructuur liet aanleggen: licht en ruimte voor 7.500 gezinnen, bovendien manufacturen, een kerk en twee grote pleinen. En alles rechthoekig en strak symmetrisch ten opzichte van de hoofdas.

De bouw begon op 14 juli 1686 met de Hugenotenkerk, tot op de dag van vandaag een beroemde bezienswaardigheid. In 1700 werd vervolgens het besluit genomen een kasteel voor de markgraven te bouwen met een groot park eromheen. In 1706 verwoestte een brand bijna de gehele oorspronkelijke oude binnenstad. Dit was dé gelegenheid het barokke ontwerp van de nieuwe stad uit te breiden tot de oude binnenstad en zo een vroeg meesterwerk van een stedenbouwkundig totaalconcept te realiseren.

Barokke schoonheden. En mooie verrassingen.
De barok heeft echter nog veel meer nagelaten, bijvoorbeeld het Markgraventheater uit het jaar 1718, het oudste nog bespeelde baroktheater van Zuid-Duitsland. Of het Kunstpalais Erlangen dat zijn collectie in het barokke Palais Stutterheim op de Marktplatz presenteert. Het tweede kunstmuseum van Erlangen bevindt zich in het Loewenich'sche Palais, vlak naast de nieuw gebouwde Erlangen Arcaden. En ook het stadsmuseum in het Altstädter Rathaus op de Martin-Luther-Platz is op zichzelf al een bezoek in Erlangen waard, onder meer vanwege de collecties over de prehistorie, de vroegste geschiedenis en de antieke oudheid. Zo beschouwd heeft Erlangen toch verrassend veel te bieden – en tamelijk veel verrassende dingen. Behalve zijn filmfestivals, dansevenementen, het stripfestival en het poëtenfeest nog veel meer.