Central Romano-Germanic Museum/Museum of Ancient Shipbuilding
Central Romano-Germanic Museum/Museum of Ancient Shipbuilding ©Landeshauptstadt Mainz
Selecteer...

Römisch-Germanisches Zentralmuseum/Museum für Antike Schiffahrt

In het in 1852 gestichte Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz worden op permanente tentoonstellingen getuigenissen van de steentijd tot de middeleeuwen geëxposeerd in hun historische context.

De herkomst van de tentoonstellingsstukken varieert van het Nabije Oosten tot Spanje en van Noord-Afrika tot Scandinavië. Een highlight uit de Romeinse tijd is de Mainzer hemelglobe die in de oudheid de bekroning vormde van een zonnewijzer. In het Museum für Antike Schiffahrt zijn vijf schepen te bezichtigen die in 1981 werden geborgen in een havenbekken uit de klassieke oudheid.

Openingstijden:

dinsdag - zondag 10 - 18 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: