Forum of Contemporary History
Forum of Contemporary History ©LTM – Schmidt
Selecteer...

Zeitgeschichtliches Forum

Het Zeitgeschichtliches Forum in het centrum van Leipzig is een museum dat is gewijd aan de moderne Duitse geschiedenis van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot nu.

Het moderne en bezoekersvriendelijke museum belicht de geschiedenis van politieke onderdrukking, oppositie en verzet en haalt herinneringen op aan de vreedzame revolutie tegen de achtergrond van de Duitse deling en het dagelijks leven in de DDR. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het eenwordingsproces dat zich de afgelopen decennia heeft voltrokken.

Openingstijden:

dinsdag - vrijdag 9 - 18 uur, zaterdag/zondag 10 - 18 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: