• 0

Bielefeld: Fra handelssentrum i middelalderen til moderne storby

Bielefeld ble grunnlagt i 1214 av grev Hermann von Ravensberg. Greven var en fremsynt mann. Allerede den gang visste han å gjøre nytte av den gunstige plasseringen der gamle handelsveier krysset hverandre nær et pass gjennom Teutoburger-skogen. Slik oppsto en typisk handelsby med stort marked og vakre borgerhus som preger Bielefeld den dag i dag.

Forandring som prinsipp: Bielefeld i tidens speil.
Mange handelsfolk brukte frihetene som ble gitt av lensherrene i den nye byen, og bestemte Bielefelds utvikling helt fra starten. Handel med tøy og lin, den gangen etterspurte varer, florerte i byen i lang tid, og det gamle markedet, det gamle rådhuset og Nicolai-kirken i gamlebyen er fremdeles beviser på dette.

Men etterspørselen etter lin varte ikke evig, og Bielefeld opplevde en forandring fra handels- til industriby. Dette satte også sitt preg på bybildet: Nye boligkvartaler med de karakteristiske 2- og 3-etasjeshusene ble opprettet. Representative bygninger som det nye rådhuset og teateret med elementer i barokk- og jugendstil, posten, med utsmykninger i renessansemotiver, togstasjonen i jugendstil og synagogen, som kan ses fra lang avstand på grunn av den høye kuppelen, ble reist i årene etter århundreskiftet. Mot slutten av samme århundre preget byggingen av kunsthallen, byhallen, Seidensticker-hallen, det historiske museet og Huelsmann-museet i Ravensberger-parken det arkitektoniske bybildet innen kort tid på nytt på en markant måte, og kulturtilbudet ble betydelig utvidet. Siden 1969 har Bielefeld også vært universitetsby. I vest, nedenfor Teutoburger-skogen, er alle fakulteter samlet under ett tak. Den godt og vel 300 meter lange Große Halle (den store hallen) er et sentralt møtested og et arkitektonisk høydepunkt.

Fest på gamlemåten: Markeder, fester og Hermannsløpet.
I mai finner linvevermarkedet sted i gamlebyen, en stor folkefest som går over flere dager, og hvert år i juli er det middelalderfest på Sparrenburg. I september kan du glede deg over vinmarkedet i gamlebyen. Tradisjonen tro avsluttes året med julemarkedet. Julemarkedet finner sted i gamlebyen, innrammet av over 100 festlig dekorerte bindingsverkshus. En annen typisk Bielefeld-tradisjon er Herrmansløpet, et folkeløp fra Hermannsminnesmerket i Detmold via høydene i Teutoburger-skogen til Sparrenburg i Bielefeld.