• 0
Wybierz...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych, gdzie w latach 1933-1938 odbywały się ogólnokrajowe zjazdy partii narodowosocjalistycznej, przybliża istotę narodowego socjalizmu.

Stała ekspozycja „Fascynacja i przemoc” przedstawia przyczyny i skutki narodowosocjalistycznej manii wielkości. Wystawa porusza również tematy pozostające w bezpośrednim związku z miastem. Te aspekty historii Norymbergi ukazuje też muzeum upamiętniające procesy norymberskie („Memorium Nürnberger Prozesse”), mieszczące się w słynnej sali rozpraw 600 w budynku sądu w Norymberdze, gdzie w 1946 roku toczył się proces, w trakcie którego Międzynarodowy Trybunał Wojskowy osądził głównych nazistowskich zbrodniarzy wojennych.