• 0
Wybierz...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Sztuka przekazu: Hala Sztuki w Moguncji (Kunsthalle Mainz)

Sztuka przekazu: Hala Sztuki w Moguncji (Kunsthalle Mainz)

Budynek przy starym porcie celnym z jego wyraźną dominantą architektoniczną – z żelbetu, o wysokości 21 metrów i w płaszczu z zielonego szkła – został przebudowany według planów berlińskiego architekta Güntera Zampa Kelpa i otrzymał całkiem nowy element w postaci charakterystycznego pomieszczenia wystawienniczego nachylonego pod kątem siedmiu stopni.

Galeria Sztuki w Moguncji koncentruje się na wystawach czasowych prezentujących dzieła sztuki współczesnej; za zadanie wyznaczyła sobie nie gromadzenie własnych zbiorów, ale raczej prezentowanie i przekazywanie – niekiedy w kontrowersyjny sposób – nowoczesnej sztuki i panujących w niej aktualnie trendów.