• 0
A flock of birds over the Wadden Sea

Rezerwat Biosfery UNESCO Dolnosaksońskie Morze Wattowe — gdzie dno morza styka się z horyzontem

Wzdłuż wybrzeża Morza Północnego do linii Wysp Wschodniofryzyjskich rozciąga się szeroki płaski krajobraz Rezerwatu Biosfery Dolnosaksońskie Morze Wattowe.

Rezerwat Biosfery Morze Wattowe obejmuje unikalny ekosystem w dynamice przypływów i odpływów. Na granicy lądu i morza tworzą one różne biotopy o dużej różnorodności gatunków. Tysiące ptaków tworzących „pierzaste chmury” gwarantują turystom niezapomniane widowiska. Wykorzystują one tereny wattów i mokradeł solnych jako podstawowe miejsce żerowania. Na piaszczystych ławach wylegują się foki pospolite i foki szare. Za groblami leży kształtowany przez setki lat przez człowieka krajobraz kulturowy, którego historia pokazuje wiele śladów dopasowywania się do natury. Niezliczone terpy, rozległe obszary melioracyjne i różnorodne systemy hydrotechniczne to świadkowie historii kultury regionu oraz istotny element tożsamości tutejszych mieszkańców. Ciągnące się kilometrami groble z pasącymi się stadami owiec oraz zdająca się nie mieć końca dal — wyjątkowość morza wattowego można odkrywać pieszo lub rowerem. Partnerzy Rezerwatu Biosfery organizują szczególną atrakcję tego regionu, czyli wycieczki piesze na teren wattów.

Discover your favourite spot