• 0
Walking in the Digelfeld nature conservation area

Rezerwat Biosfery UNESCO Jura Szwabska — surowa jura z charakterem

Oszałamiające piękno przyrody, tradycje kulturalne, geologiczne osobliwości i zabytki czekają na turystów w Jurze Szwabskiej i na jej przedgórzu.

Około 40 km na południowy wschód od badeńsko-wirtemberskiej stolicyStuttgarturozciąga się rezerwat biosfery, sięgający od przedgórza Jury Szwabskiej poprzez stromy Albtrauf i płaskowyż Jury do Dunaju na południu. Rezerwat Biosfery Jura Szwabska to unikalne połączenie gęsto zaludnionej przemysłowej aglomeracji z objętymi ochroną oazami przyrody, osobliwościami kulturowymi i atrakcjami geologicznymi.

Tę unikalną krainę usianą kulturowymi osobliwościami najlepiej jest przemierzać rowerem lub pieszo. A kto chce dowiedzieć się więcej, może zwiedzać region w towarzystwie wykwalifikowanych przewodników przyrodniczo-krajobrazowych, tzw. ambasadorów biosfery. Wijąca się w dolinie rzeka Lauter zachęca do spływów kajakowych. Na turystów czekają wymarłe dawno wsie, dawne zamki i stare klasztory. A po całym dniu wędrówki można relaksować się wspaniale w termach. Ciekawą ofertę gastronomiczną i regionalną oferują tzw. gospodarze biosfery, czyli grupa wyselekcjonowanych hoteli i punktów gastronomicznych, które współpracują z rezerwatem biosfery pod hasłem „Rozkosz po szwabsku”.

Discover your favourite spot