Centrum Dokumentacji Niemieckich Cyganów i Romów, Heidelberg
Wybierz...

Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Cyganów i Romów (Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma)

Od 1997 roku w Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Cyganów i Romów (Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma) w Heidelbergu prezentowana jest stała ekspozycja dotycząca losów Cyganów i Romów, dokumentująca masowe mordy dokonywane przez hitlerowców na tej mniejszości narodowej.

Na trzech piętrach centrum można uzyskać informacje o historii i prześladowaniach Cyganów i Romów: od stopniowego wykluczania i pozbawiania ich praw po systematyczne unicestwianie w Europie okupowanej przez hitlerowskie wojska. Celem ekspozycji jest przybliżenie holocaustu Cyganów i Romów, zbrodni ludobójstwa o niewyobrażalnych rozmiarach i niedającej się porównać z odnotowanymi dotąd w historii. Wieczny ogień upamiętnia ponad 500 tysięcy Cyganów i Romów, którzy w niemal całej Europie padli ofiarą holocaustu.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: