Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych, Norymberga
Wybierz...

Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych, gdzie w latach 1933-1938 odbywały się ogólnokrajowe zjazdy partii narodowosocjalistycznej, przybliża istotę narodowego socjalizmu.

Stała ekspozycja „Fascynacja i przemoc” przedstawia przyczyny i skutki narodowosocjalistycznej manii wielkości. Wystawa porusza również tematy pozostające w bezpośrednim związku z miastem. Te aspekty historii Norymbergi ukazuje też muzeum upamiętniające procesy norymberskie („Memorium Nürnberger Prozesse”), mieszczące się w słynnej sali rozpraw 600 w budynku sądu w Norymberdze, gdzie w 1946 roku toczył się proces, w trakcie którego Międzynarodowy Trybunał Wojskowy osądził głównych nazistowskich zbrodniarzy wojennych.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: