Muzeum Rzymsko – Germańskie, Kolonia ©DZT (Kiedrowski, Rainer)
Wybierz...

Zrozumieć historię: Muzeum Rzymsko – Germańskie (Römisch-Germanisches Museum)

Muzeum Rzymsko – Germańskie prezentuje archeologiczne dziedzictwo Kolonii, od założenia rzymskiej osady po wyniesienie jej do rangi miasta, a następnie nadanie funkcji stolicy cesarskiej prowincji Germania Dolna (Germania Inferior).

Gmach otwartego w 1974 roku muzeum stoi na murach odkrytej w 1941 roku rzymskiej willi miejskiej ze słynną mozaiką przedstawiającą sceny związane z kultem Dionizosa oraz na miejscu średniowiecznego palatium cesarskiego. Muzeum jest placówką badawczą i archiwum archeologicznym miasta Kolonia oraz zbiorem cennych eksponatów, który został udostępniony zwiedzającym. Sensacyjna koncepcja prezentacji sprawia, iż Muzeum Rzymsko-Germańskie jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Niemczech.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: