• 0
Rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Tok reke Elbe

Rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Tok reke Elbe

Rezervat biosfere „Tok reke Elbe“ sažima jedinstven prirodni i kulturni prostor, koji se prostire u pet saveznih pokrajina Nemačke.

Duž Elbe se prostire rečno područje sa brojnim dolinama – od nizije na srednjem toku reke do Severnonemačke nizije.

Mesta iz svetske kulturne baštine očekuju posetioce na srednjem toku Elbe, u pokrajini Saksonija-Anhalt. Duž toka Elbe nalazi se jedinstvena, nepatvorena priroda, koja je dom za dabrove, vidre i morske orlove, a ovaj region oduvek privlači posetioce i znamenitostima poput carstva vrtova Desau-Verlic, Luterovim gradom Vitembergom ili u svetski poznatim građevinama u stilu bauhausa u Desauu.

Sa širokim meandrima i mnogo prostora za doline pune života, reka protiče kroz brandenburški deo rezervata biosfere „Tok reke Elbe“ dužinom od 75 km. Posebno s proleća i jeseni, kroz doline proleću hiljade ždralova, nordijskih gusaka i vivaka. Posebno se kao „kod kuće“ na ovom terenu oseća bela roda: u evropskoj „prestonici roda“, Rištetu, svake godine obitava više od trideset parova ove vrste ptica.

Donjosaksonska dolina Elbe, region jugoistočno od Hamburga, ispunjen je životom. Posetioci mogu da uživaju u jedinstvenom krajoliku, koji karakteriše raznovrsnost područja oko reke, čvornovata stabla u niziji i pošumljene rečne dine. Uz malo sreće, imaćete priliku da posmatrate desetine roda, sive čaplje u lovu na ribu, ždralove u letu ili morske orlove dok kruže po horizontu. Na jugu ove rečne doline prostire se Park prirode Elbhoen-Vendland sa jedinstvenim selima kružnog oblika. Šetnjom ili vožnjom bicikla kroz idilične predele Donje Saksonije, u kojima priroda, kultura i čovek stvaraju harmonično jedinstvo, može se otkriti mnoštvo biljaka i životinja.

Glacijalna dolina, u svoj širini, prikazuje raznovrsnost rečnog područja na jugoistoku Meklenburga, sa Elbom i njenim pritokama, ali i sa rečnim dinama bez vegetacije i strmim obalama.

Ljubitelji biciklizma mogu da rezervate biosfere istražuju na izgrađenim biciklističkim stazama. Ovaj rezervat biosfere, svojim manjim delom, seže i do pokrajine Šlezvig-Holštajn na severu Nemačke. Kao veza između više regiona, na raspolaganju je biciklistička staza duž Elbe dužine 860 km, koja se pruža od Bad Šandaua do Kukshafena.

Discover your favourite spot