Rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Priobalni plićaci Donje Saksonije – mesto gde se spajaju morska površina i horizont

Duž obale Severnog mora, morskom linijom prema istočnofrizijskim ostrvima, pruža se prostran, ravan predeo rezervata biosfere, primorski plićaci Donje Saksonije.

Rezervat biosfere obuhvata priobalne plićake kao jedinstveni ekosistem, koji zavisi od plime i oseke. Na prelazu kopna u more, plima i oseka omogućavaju nastanak različitih staništa, sa mnoštvom različitih vrsta. Hiljade ptica, čiji let poput „raspršenih oblaka“ posetiocima stvara nezaboravnu sliku, prehranjuju se u plićacima i slatinastim livadama. Na peščanim sprudovima teturaju se morski psi i sive foke. Iza nasipa se nalazi kultivisani prostor, koji je ljudskim radom nastajao vekovima, a istorija naselja prikazuje mnoge pokušaje ljudi da se prilagode prirodi. Nebrojeni nasuti brežuljci, velike površine kopna nastale isušivanjem i mnoštvo sistema za regulaciju vode predstavljaju kulturna svedočanstva regiona i značajan deo identiteta njegovih stanovnika. Kilometarski nasipi, na kojima pasu stada ovaca i predeli bezgranične širine – jedinstveni primorski plićaci mogu se upoznati pešice ili na biciklu. Posebno uživanje i poseban doživljaj prirode u ovom regionu pruža šetnja pokraj plićaka u pratnji vodiča iz biorezervata.

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: