• 0

Двама гении в един шедьовър – Нойман (Neumann) и Тиеполо във Вюрцбург (Würzburg)

Той е един от значимите майстори-строители в стил барок и рококо и е участвал в изграждането на около 100 сгради. Най-известното му произведение е резиденцията във Вюрцбург. Огромният свод на тавана без подпорни греди е украсен с фрески от венецианеца Джовани Батиста Тиеполо (Giovanni Battista Tiepolo).

Situated only a few miles down the river Main from Würzburg is another late baroque gem. The hedge-lined pathways constantly reveal fresh glimpses of hedged compartments, arbours, pavilions, circular flowerbeds and the Parnasse figures in the Great Lake – one of the garden's highlights. Around 300 sculptures by Würzburg's court sculptors adorn the garden.