Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Югоизточен Рюген ©Stefan Woidig, Bildarchiv Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen
All biosphere reserves from A to Z

Discover your favourite spot

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Югоизточен Рюген – култура, ландшафт, море и още нещо

В югоизточната част на остров Рюген ви очаква един разнообразен крайбрежен ландшафт с дълги пясъчни плажни ивици, дълбоко врязали се в сушата лагуни, стръмни скалисти брегове, солени пасбища и букови гори.

Пълна хармония между човека и природата – това е биосферният резерват Югоизточен Рюген. Посетителите ще се насладят на огромното биоразнообразие и красивия и многообразен ландшафт. Крайбрежният пейзаж варира от бели пясъчни плажове до каменисти плажни ивици и стръмни скалисти брегове. Често големите каменни блокове придават своя характер на местността. Те са древно наследство от ледниковия период. С малко късмет посетителите могат да намерят на плажа и вкаменелости от мидени черупки и морски таралежи. Природолюбителите пък ще бъдат изключително очаровани от недокосната природа на остров Вилм. Като част от същинската сърцевина на биосферния резерват тук достъпът на посетители е разрешен само под формата на екотурове с водач. Заслужава си и наблюдението на редките растителни и животински видове като дългомуцунестите тюлени и орхидеите. Впечатляващ е разпростиращият се на площ от 75 хектара ландшафтен парк в Путбус, където гигантски секвои и кедрови дървета се извисяват гордо в местността. Човекът е оставил своя отпечатък върху култивираните територии на биосферния резерват още от времето на среднокаменната епоха (мезолит).

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: