Национален парк Долно поречие на река Одер ©Nationalpark Unteres Odertal (Fred Schulze)

Discover your favourite spot

Национален парк Долно поречие на река Одер – най-живописната речна екосистема на Германия.Национален парк Долно поречие на река Одер

Националният парк Долно поречие на река Одер е и първият национален речен резерват на Германия. Разположен на двата бряга на река Одер – полския и немския, той очарова своите посетители с впечатляващи речни склонове и цъфтящи букети от степни треви по дългото 60 км крайбрежие.

Националният парк Долно поречие на река Одер е разположен в североизточната провинцияБранденбурги е дом на множество животински видове. Освен защитените видове птици, като морски орел, черен щъркел и водно шаварче, тук имате рядката възможност да наблюдавате и трескавата работа на бобъра при изграждането му на малки бентове по реката. Над 40 видове риби и 50 различни видове бозайници са намерили тук своя дом.

Поради особеното си значение като място за отдих и местообитание на множество зимуващи птици, националният парк е целогодишно атрактивна туристическа дестинация. Впечатляваща гледка представляват колоните от прелитащи и гнездящите по долината на река Одер над 13 000 жерава.

Освен незабравимите преживявания сред природата и съприкосновението с животинския свят, националният парк предлага на своите посетители и други атракции, като напр. руините на средновековната крепост в Щолпе, старите тютюневи сушилни във Фридрихстал, замъка в Цитцен, средновековната градска крепостна стена и църквата Св.Стефан в Гратс, както и готическата църква в Криевен.

Едно невероятно удоволствие сред приказна природа представляват и множеството туристически маршрути по долното поречие на река Одер, както и ежеседмичните велотурове и излети покрай живописното крайбрежие на реката.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: