Обяснение в любов към античността – Везерски ренесанс и още нещо

Преоткриването на античното изкуство и на човека като критично същество са типични за Ренесанса. Почувствайте тази епоха на подем в разкошната архитектура на Везерския ренесанс и в северозападната част на Германия.

Hämelschenburg unites all the characteristics worthy of a most magnificent castle – an imposing triple-wing arrangement with moats, a fortified bridge providing access and two splendid octagonal towers housing the staircases.

More »

Bückeburg Palace in Lower Saxony is still the ancestral seat of the Princes of Schaumburg-Lippe and one of the gems of the Schaumburger Land region.

More »
Güstrow Palace

Lavish stucco work, a baroque/neo-classical gatehouse and a remodelled parterre with historical engravings reflect the former grandeur of this unique Renaissance palace in the north of Germany.

Plön Castle

Clearly visible from afar, this is the only surviving hilltop castle in Schleswig-Holstein. The triple-wing Renaissance residence was built during the Thirty Years' War and now houses an academy.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: