Шедьоври на историзма – приказни копия на отминали времена

През 19 век и аристокрацията, и буржоазията охотно възраждат стиловете от миналото при строежа на домовете си. В резултат се появяват приказни дворци и паркове като двореца „Нойшванщайн“. Оставете се да бъдете заслепени, потънете в мечтите на миналото.

This romantic fairytale fortress, with all its many towers, domes and wings, is reflected in the waters of Lake Schwerin. It was completed in 1857 and symbolised the powerful dynasty of its founder, Friedrich Franz II.

More »
Granitz hunting lodge

On Tempelberg hill on Rügen Island, in the ancient beech forests of Granitz, Prince Wilhelm Malte I zu Putbus had a hunting cabin converted into a neo-classical hunting lodge between 1837 and 1851. Today's visitors can be grateful for the breathtaking panoramic views this offers across large parts of Rügen and as far as the island of Usedom.

Wernigerode Castle & Castle Gardens

Originally a medieval castle that protected German emperors on their hunting trips to the Harz mountains, Wernigerode was converted into a Renaissance fortress in the 16th century.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: