Барок от Пфалц и френска елегантност – дворците на курфюрстите от Пфалц

Пфалцкият курфюрст Карл Теодор (Carl Theodor) е обичал лукса и изящните изкуства. Той слага началото на златната епоха на Курпфалц (Kurpfalz), чието влияние се разпростира чак до долното течение на Рейн. Писатели като Волтер и Готхолд Ефраим Лесинг са търсили вдъхновение тук.

Mannheim Palace

The construction of Mannheim Palace on the Upper Rhine, one of the largest absolutist baroque palaces, began under Elector Carl Philipp in 1720. Building work - including contributions by the eminent Balthasar Neumann and Nicolas de Pigage – continued on the vast palace complex for around 40 years.

Benrath Palace & Park

This splendid building in a suburb of Düsseldorf was designed for Elector Palatine Carl Theodor by Nicolas de Pigage in the 18th century. A vast park covering over 60 hectares stretches away to the south of the palace.

Among the treasures of Schwetzingen Palace are a mosque with Moorish-style domes, a picturesque mock ruin, a bath house in marble and a splendid Apollo temple.

More »

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: