Двама гении в един шедьовър – Нойман (Neumann) и Тиеполо във Вюрцбург (Würzburg)

Той е един от значимите майстори-строители в стил барок и рококо и е участвал в изграждането на около 100 сгради. Най-известното му произведение е резиденцията във Вюрцбург. Огромният свод на тавана без подпорни греди е украсен с фрески от венецианеца Джовани Батиста Тиеполо (Giovanni Battista Tiepolo).

Veitshöchheim Palace & rococo garden

Situated only a few miles down the river Main from Würzburg is another late baroque gem. The hedge-lined pathways constantly reveal fresh glimpses of hedged compartments, arbours, pavilions, circular flowerbeds and the Parnasse figures in the Great Lake – one of the garden's highlights. Around 300 sculptures by Würzburg's court sculptors adorn the garden.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: