Зелени оазиси в големите градове Бремен и Хамбург

Не само кралете и князете, а и обикновените хора търсят зелена идилия. В ханзейските градове тези зелени оазиси сред градския шум показват колко неща могат да постигнат социално ангажираните граждани. Порадвайте се на „демократичните“ паркове.

Bremen Bürgerpark is a wonderful illustration of how nature can be 'designed' by man. This park paradise covers 202 hectares in the heart of the city.

More »

A leafy oasis in the heart of Hamburg, Planten un Blomen Park offers 47 hectares of fountains, lawns and floral displays. There is no charge to get in, and you're sure to leave feeling relaxed.

More »

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: