Хармония между природа и култура в Бавария

Той създава „картини-пейзажи, по които може да се ходи“, вместо да се опитва да вкарва природата в барокови форми. Фридрих Лудвиг фон Скел (Friedrich Ludwig von Sckell) пренася класическата английска ландшафтна архитектура в Германия и е смятан за пионер на градоустройството в Мюнхен. Тръгнете по неговите зелени стъпки!

Nymphenburg is a European masterpiece, a story book of Bavarian history and an example of architecture and landscape design in seldom-seen harmony.

More »
English Garden, Munich

In 1789 the Palatinate Elector Carl Theodor instructed the American Count Rumford to create a park. Covering an area of 373 hectares in total, the English Garden is one of the most sizeable urban parks in the world, larger than New York's Central Park.

Schönbusch Park, Aschaffenburg

Schönbusch Park in Aschaffenburg is one of Germany's oldest classical landscaped gardens. The park boasts an abundance of plants, a temple to friendship, a philosopher's house, an orangery, the Nilkheim chapel and a model farm.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: