Симбиоза между история и високи технологии в Рурската област

Откакто през 2010 г. Рурската област беше културна столица на Европа, всеки знае, че тук изкуството не е чужда дума. Представяли ли сте си обаче, че един голям град може да бъде толкова зелен? От историческия дворцов парк до зелени индустриални паметници – изборът е ваш!

Once a glowing beacon of heavy industry, this blast furnace ensemble is now a powerhouse of creativity, its landscaped park is a pioneering attraction for the new millennium.

More »

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: