• 0
Město s talárem: Göttingen

Město s talárem: Göttingen

To, že k návštěvě Göttingenu je potřeba doktorský titul, je pouhou legendou. Ale může být výhodou, vezmeme-li v úvahu, že toto město doslova pulzuje snahou o vzdělanost. Vliv studentského a akademického života je tu největší ze všech v celém Německu. Z města pochází celkem 44 nositelů Nobelovy ceny, kteří zde studovali, bádali či vyučovali.

Göttingen: velcí myslitelé, učenci a malá husopaska
Vnějšímu i vnitřnímu obrazu města dominuje univerzita s klasicistní hlavní budovou ve středu města, založená v roce 1737 kurfiřtem Jiřím II. Augustem z Hannoveru a anglickým králem v jedné osobě. Pamětní cedule z bílého mramoru připomínají všude po městě život a působení více než 300 slavných göttingenských učenců – a lemují cestu ideovými dějinami Evropy. Staré město, obklopené středověkým obranným opevněním, ukrývá celou řadu historických budov – a dominantu města, secesní sochu Malé husopasky na prostranství před Starou radnicí. Tato chudá dívenka pasoucí husy se však těší velké oblibě všech čerstvě promovaných doktorů. Po úspěšně složených závěrečných zkouškách jí totiž – podle starého zvyku – utíkají radostí vlepit pusu na líčko, což jí vyneslo pověst nejčastěji líbaného děvčete na světě – anebo přinejmenším v Göttingenu.

Jaké publikum, takový program: náročný
Na velmi vysoké úrovni je nejen společensko ideový, ale i kulturní život města. Göttingen totiž disponuje hned pěti symfonickými orchestry individuálního tematického zaměření. V květnu Händelovský festival, v létě Hudba v pěší zóně – od didgeridoo po dixieland – tři činoherní jeviště, na podzim Jazzový festival a Týden tance a kultury: v Göttingenu je sezóna po celý rok. Podzim se pak nese ve znamení literatury. Od roku 1992 se v prostorách Staré radnice a Německého divadla každoročně koná desetidenní Göttingenský literární podzim. Literární centrum města Göttingen nabízí kromě toho také celoroční program, na který zve nejen knižní autorky a autory, ale i umělce z dalších příbuzných kulturních oborů. Kulturou žije i Stará radnice: kabaretní, hudební a zábavná představení či Goethův institut, tradiční dějiště komorních koncertů. Kdo miluje ticho, navštíví Národopisnou sbírku nebo jiné významné muzeum tohoto města. O něco hlasitěji se prezentuje Indoorový staroměstský festival, který se koná na diskotékách, v klubu Nörgelbuff a mnoha dalších, ve kterých své nástroje každým večerem pořadně žhaví Göttingenské kapely, či v historickém železničním depu, lokalitě pro akce většího rozsahu.