• 0
Nejlepší spojení chemie a umění: Ludwigshafen

Nejlepší spojení chemie a umění: Ludwigshafen

Ludwigshafen není jediným městem na Rýnu, které vyrostlo na chemickém průmyslu z původně samostatných, prastarých osad a které na jeviště dějin vstoupilo teprve v 19. století. I toto město vděčí za svou novodobou tvář a identitu v prvé řadě umění a kultuře. Ludwigshafen je však, stejně jako všechna města na Rýnu, atraktivním cílem, je urbánní a zároveň zelený, historicky zajímavý a má své nezaměnitelné kouzlo.

Urbánní život ve skanzenu moderního umění

Bavorský, bádenský nebo falcký – u Ludwigshafenu to nebylo vždy až zas tak úplně jasné. V roce 1811 zde vzniklo přístaviště pro lodě plavící se po Rýnu. Usnesením Vídeňského kongresu z roku 1815 připadla Falc po levém břehu Rýna Bavorsku, načež bylo přístaviště na počest bavorského krále Ludvíka I. přejmenováno na Ludwigshafen. V roce 1859 se Ludwigshafen stal městem, 1865 přišla BASF: čerstvě založená firma s názvem Badische Anilin- und Sodafabrik, které bádenský Mannheim nechtěl prodat žádný pozemek, pročež se tato, jak samotný název napovídá, vlastně bádenská firma přesunula do v té době již opět falckého Ludwigshafenu.

Ludwigshafen dnes: nekomplikované, přátelské město s příjemnou atmosférou. Po nákupech v obchodních centrech Rathaus-Center a Walzmühl-Center či v Bismarckstraße a Ludwigstraße láká k posezení vitální gastronomická scéna v nejstarší části města, čtvrti Hemshof. Oázu klidu v rušném centru města naleznete pod vysokými platany na náměstí Ludwigsplatz. Celý Ludwigshafen je prošpikován řadou uměleckých děl, mezi něž patří mimo jiné slavné „Nekonečné schody“ Švýcara Maxe Billa, jež městu dodávají punc všudypřítomného muzea moderního umění. Muzeum Wilhelma Hacka s proslulou Miróovou stěnou se těší dokonce mezinárodnímu věhlasu. Zastoupena je tu antika, středověk a modernismus, stejně tak jako současné umění v tradici konstruktivismu resp. konkrétního umění – katalog inventáře čítá celkem více než 9 000 uměleckých děl.

Slavný rodák. A harmonický park.

Památce jednoho z velkých synů města je věnováno Centrum Ernsta Blocha s velkou knihovnou a vědeckou pozůstalostí tohoto slavného myslitele. V jedné z místností lze skrze prosklený, pochozí strop nahlédnout do Blochovy rekonstruované pracovny. Době po práci je naopak zasvěcen Ebertpark, nejdůležitější rekreační oblast přímo ve městě. Tento park s řadou tematických zahrad, jako např. libě vonící růžová zahrada, slepá zahrada či pramenná zahrada s bazénky, vyzařuje naprostou harmonii.