• 0
Národní park Bavorský les - lesní divočina bez hranic

Národní park Bavorský les - lesní divočina bez hranic

Tento první německý národní park byl založen v roce 1970 v Bavorsku, které se rozprostírá v jihovýchodní části Německa. V roce 1997 byl park rozšířen na stávajících 243 čtverečních kilometrů.

S  touto plochou tvoří Národní park Bavorský les společně s Národním parkem Šumava, který leží na východ od něj, největší souvislý chráněný lesní porost ve střední Evropě. „Nechat přírodu být“ - tak zní filosofie Národního parku Bavorský les, která se promítá do volného a neřízeného rozvoje přírody podle jejích prastarých zákonů.

Návštěvníci jsou srdečně zváni, aby v létě i v zimě obdivovali zblízka na víc než 300 km dobře značených turistických stezek, téměř 200 km cyklotras a zhruba 80 km běžkařských okruhů krásy národního parku. A těch je tu opravdu hodně. Na cestě původním středohořím, které z 95 % pokrývá les, vás čekají tajemné bažiny, horské potoky s křišťálově čistou vodou a jezero Rachselsee, jediné ledovcové jezero v národním parku. Dalšími atrakcemi jsou například různé zážitkové trasy jako Watzlik-Hain, Schachten & Filze (horské pastviny a mokřady) nebo Seelensteig, turistická oblast kolem hory Lusen (Lusenwandergebiet), pralesy Rachel-Falkenstein a turistická oblast Felswandergebiet.

Spíše drsné kontinentální klima s dlouhými zimami bohatými na sněhovou nadílku a velké výškové rozdíly od 600 do 1 453 metrů nabízejí ideální podmínky domácím druhům zvířat, například výru ušatému, puštíku bělavému, havranu černému, vydře říční, tetřevu hlušci a jeřábkovi nebo datlíku tříprstému. Mnohé z nich můžete obdivovat v zoologickém parku u Neuschönau. Pro děti a dospívající je připraven jedinečný zážitek uprostřed neporušené přírody v podobě lesního hřiště a kempu v divočině u hory Falkenstein, který je jediný svého druhu v Evropě. A kdo by se chtěl dozvědět něco víc, může se informovat o historii a mnoha dalších zajímavostech o Národním parku Bavorský les v muzeu v městečku St. Oswald nebo v informačním centru zřízeném v domě Hanse Eisenmanna u Neuschönau.

Discover your favourite spot