• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
View of a crane roost on Lake Galenbeck

Přírodní park Am Stettiner Haff – kraj dálek a ticha

Tento přírodní park se nachází na severovýchodě Německa u hranic s Polskem. Pobřeží se zálivy s nedotčenou přírodou, hluboké lesy a starobylá kulturní krajina jsou vyhledávaným turistickým cílem.

K odpočinku uprostřed malebné krajiny lákají nejen města Ueckermünde, Torgelow a Eggesin, ale i útulné zemědělské a rybářské vesničky podél zálivu a vesnice patřící původně k místním statkům a obývané tamními rolníky.

Vedle prakticky nezastavěného pobřeží se zálivy jsou pro přírodní park typické bohaté lesy. Hluboké a tiché borovicové hvozdy tu stojí v ostrém kontrastu s bukovými lesy, které se táhnou pohořím Brohmer Berge, pozůstatkem koncové morény. Přibližně 7 600 hektarů smíšeného lesa tvořeného různými druhy listnatých stromů bylo v roce 2009 prohlášeno za chráněné lesní území, jedno z vůbec největších v Německu.

Velké bohatství lesů a dostupnost dřeva byly v minulosti základem starých řemesel, například milířování, švelování dehtu, stavby člunů nebo sklářské výroby.

K přírodnímu parku patří skrytá rašeliniště a vlhké louky, jakož i několik jezer, místa, kde se získává rašelina, a vodní toky. V kraji s tak různorodými biotopy není divu, že tu můžeme ještě stále pozorovat orla křiklavého, jeřába, bobra nebo vydru říční.

V regionu je mnoho příležitostí k rekreaci a trávení volného času, které jsou nějakým způsobem spojeny se zemědělstvím. Přístavy pro plachetnice a odpočívadla pro návštěvníky přijíždějící po vodě najdete nejen v zálivu, ale i na řekách Randow, Uecker a Zarow. K objevování regionu zve hustá síť víc než 1 000 km cyklostezek a 440 km turistických tras. K tomu připočítejte ještě asi 320 km jezdeckých tras a několik jezdeckých areálů. S historií a kulturou se můžete seznámit například ve slovanském sídlišti Ukranenland nebo ve středověkém centru v Torgelow. Trvalá výstava věnovaná přírodnímu parku je na nádraží v Eggesinu.

Discover your favourite spot