• 0
Vælg...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Kunstmuseum Bonn

Kunstmuseum Bonn

Kunstmuseum Bonn er i mange henseender helt enestående i det tyske museumslandskab.

Museet ejer en af de internationalt vigtigste samlinger af tysk kunst, hvor den centrale August-Macke-samling er omdrejningspunktet. Det har en profil, der ikke findes magen til i hele Tyskland. En væsentlig del af museets politik består i at koncentrere sig om en overskuelig gruppe fremragende kunstnere og erhverve hele grupper og komplekser af værker af dem i stedet for at dokumentere tysk kunst i en encyklopædisk bredde.