UNESCO-biosfærereservat Schorfheide-Chorin – tranernes land med vide horisonter

Da gletscherne fra den sidste istid smeltede for 10.000 til 15.000 år siden, efterlod de et afvekslende landskab, der faktisk er en lærebog i istiden.

Det stille, tyndt befolkede land, skiftet mellem store skove og vidtstrakte, åbne landskaber, men også landskabets rigdom af forskellige strukturer på små områder, udgør grundlaget for en mangfoldighed af dyre- og plantearter. De usædvanligt mange vandløb giver livsbetingelser for mange arter, der er sjældne i Tyskland. Bæver og odder findes i hele det fredede område, og af de 22 flagermusearter, der findes i Tyskland, findes de 16 i biosfærereservatet.

I de naturlige skove yngler havørn, fiskeørn og skrigeørn. Den store mængde af vådområder i disse skovområder er ideelle hjemsteder for sort stork og trane. Og den hvide stork yngler i næsten alle landsbyerne i biosfærereservatet.

Men landskabet i biosfærereservatet Schorfheide-Chorin er også resultatet af menneskenes århundredelange udnyttelse og opdyrkning. Biosfærereservat betyder også et kulturlandskab, der er skabt af mennesket. I biosfærereservat Schorfheide-Chorin har historien sat sig enestående spor. Ringmure fra de tidligere tilflugtsborge og kultsteder, landsbyer ved godser med herskabshuse og storslået anlagte driftsbygninger samt beskedne bindingsværkshuse i skovenes landsbyer. Det berømte kloster Chorin regnes for et skoleeksempel på gotiske teglstenbygninger. Ruinerne efter borgen Grimnitz og Greiffenberg er andre imponerende historiske vidnesbyrd.

Handikapvenlig styring

To nyttige tastekombinationer til at zoome i browseren:

Forstørre: +

Mindske: +

Du kan få mere hjælp hos browser-udbyderen ved at klikke på ikonet: